Jesteś tutaj:  Start   Artyści 2022   Chór Chłopięcy Pueri Cantores Sancti Nicolai | Ks. S. Adamczyk | B. Wojciechowska | K. Kościółek

Chór Chłopięcy Pueri Cantores Sancti Nicolai | Ks. S. Adamczyk | B. Wojciechowska | K. Kościółek

Chór Chłopięcy Pueri Cantores Sancti Nicolai | Ks. S. Adamczyk | B. Wojciechowska | K. Kościółek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chłopięcy Chór Pueri Cantores Sancti Nicolai - Honorowy Ambasador Królewsko - Górniczego Miasta Bochni jest zespołem śpiewaków - amatorów. Powstał jesienią 1987 roku z inicjatywy ks. Stanisława Adamczyka, który do dziś jest dyrygentem chóru. U początku działalności bocheńskiego zespołu założycielowi chóru przyświecał jeden cel: wykonując i promując muzykę sakralną wychowywać młodych chórzystów, którzy będą aktywnie uczestniczyć w życiu swojego miasta, wzbogacając oprawą muzyczną uroczystości religijne i środowiskowe. Dlatego też, w ciągu 35 lat istnienia wokół chłopięcego chóru ukształtowało się środowisko, w którym chłopcy uczą się samodyscypliny, koncentracji uwagi, odpowiedzialności i dokładności w pracy zespołowej, samokrytycyzmu, a nade wszystko doświadczają radości tworzenia oraz przeżywania piękna w służbie Bogu i ludziom. Dziś zespół ten koncertuje przed znacznie szerszą publicznością. Jest ceniony zarówno w kraju jak i znany poza jego granicami. Wykonuje wszechstronny repertuar sakralny oraz standardy współczesnej muzyki rozrywkowej. Artystyczne osiągnięcia chóru mają swe odzwierciedlenie w licznych laurach jakimi zespół został uhonorowany uczestnicząc w międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach i festiwalach. Mimo, iż jest amatorskim chórem, wśród elit polskiego środowiska muzycznego cieszy się dużym uznaniem, wyrazem czego jest niezwykle prestiżowa, gdyż jedyna w Polsce, przyznawana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie chóralistyki Nagroda im. Jerzego Kurczewskiego, którą w 2002 roku Kapituła tejże nagrody pod honorowym patronatem Krzysztofa Pendereckiego uhonorowała dyrygenta chóru. Świadectwem tegoż uznania są również kierowane pod adresem zespołu zaproszenia do wzięcia udziału w najważniejszych imprezach muzycznych w Polsce. Bocheńskiego chóru słuchano podczas 37. Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans, XXVII Międzynarodowego Festiwalu Muzyka w Starym Krakowie, XII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaude Mater w Częstochowie. Występował wespół z Narodową Orkiestrą Symfoniczną i Chórem Polskiego Radia, a także z Madrygalistami i Orkiestrą Capella Cracoviensis wykonując m.in.: Oratorium „Mesjasz” G. F. Haendla, Oratorium „Święty Stanisław” Franza Liszta, Oratorium „Oster-Oratorium” J. S. Bacha, „Magnificat” J. S. Bacha oraz „Litaniae Lauretanae” W. A. Mozarta. Brał udział w I, II i III edycji Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie wykonując muzykę Howarda Shore’a do trzech części trylogii „Władca Pierścieni” Petera Jacksona. W roku 2012 chór wykonywał „Pasję wg św. Łukasza” Krzysztofa Pendereckiego pod batutą kompozytora, natomiast w roku 2015 „Missa in tempore belli” Josepha Haydna pod batutą Macieja Tworka. Chór posiada w swoim dorobku 13 płyt CD, oraz nagrania dla Polskiego Radia i Telewizji. Z zespołem współpracują Bożena Wojciechowska - drugi dyrygent, oraz Krzysztof Kościółek - akompaniator.

 

Ks. Stanisław Adamczyk - kapłan diecezji tarnowskiej, założyciel i dyrygent Chłopięcego Chóru Pueri Cantores Sancti Nicolai, oraz Chóru Męskiego Cantores Sancti Nicolai, laureat Nagrody im. Jerzego Kurczewskiego, Honorowy Ambasador Królewskiego Miasta Bochni. Pochodzi z rodziny o przydomku Giemzik, znanej w Szczawnicy z uzdolnień muzycznych i wokalnych. W 1980 r. ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie i otrzymał święcenia kapłańskie. W latach 1980-84 był wikariuszem w Siedlcach k/Nowego Sącza, a następnie w Ujanowicach k/Limanowej (1984-87). W obydwu parafiach założył i prowadził chóry parafialne. W 1987 został mianowany wikariuszem parafii Św. Mikołaja w Bochni i w listopadzie tegoż roku założył Chłopięcy Chór Pueri Cantores Sancti Nicolai, którym kieruje do dziś i jako dyrygent sprawuje opiekę artystyczną oraz prowadzi emisję głosu. W roku 1988 ukończył Kurs Dyrygencki u prof. St. Krukowskiego w Centrum Animacji Kultury w Warszawie i tamże w latach 1990-92 odbył Podyplomowe Studium Emisji Głosu. Decyzją Biskupa Ordynariusza w roku 2001 został oddelegowany do pracy z chórem. W roku 2002 został laureatem Nagrody im. Jerzego Kurczewskiego, przyznawanej pod honorowym patronatem Krzysztofa Pendereckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie chóralistyki. W lutym 2017 roku powołał do istnienia Chór Męski Cantores Sancti Nicolai, aby stworzyć przestrzeń dla absolwentów chóru chłopięcego do dalszego uprawiania muzyki chóralnej. Władze Miejskie w uznaniu wielkich zasług położonych dla rozsławienia imienia Miasta Bochni w Polsce i za granicą nadały mu tytuł Honorowego Ambasadora Królewskiego Miasta Bochni.

 

 

Więcej informacji:
sosnowieckiednimuzyki.pl/pl,17,artysci,chor-chlopiecy-pueri-cantores-sancti-nicolai-|-ks-s-adamczyk-|-b-wojciechowska-|-k-kosciolek


Dołącz do nas na Facebook'u